با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

مأموریت

ماموریت داربکس در حال حاضر دست یابی به بخش عمده از بازار منطقه و به خصوص خاورمیانه می باشد چون با رفع تحریم های ایران و شروع تجارت جهانی با ایران موقعیت بسیار مناسبی جهت رسیدن به این هدف و بازار منطقه می باشد.
به همین منظور داربکس به شناسایی مشتریان و بازار هدف خود پرداخته و تمرکز بسیار زیادی را در حال حاضر معطوف این ماموریت نموده است.