با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

مدیریت خدمات

پست سریع بین المللی

حمل و نقل هوایی کالاهای تجاری (درب به درب)

حمل و نقل بین المللی هوایی لوازم شخصی

خدمات ترخیص کالای پستی و تجاری

صدور قبض انبار هوایی 

خدمات ترانزیت بارهای بین المللی 

بسته بندی

تجمیع و جداسازی بارها - انبارداری

          

​