با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

خدمات بار هوایی بین المللی

خدمات بار هوایی بین المللی
3 اردیبهشت 2016

خدمات بار هوایی بین المللی

یکی از نگرانی های تولید کنندگان صاحبان صنایع و بازرگانان ، تامین ، حمل و ترخیص محمولات مربوط به کسب و کار مربوط به خود می باشد که در داربکس ما این نگرانی را به کمترین سطح رسانده ایم و آماده ایم بارهای تجاری شما را از اقصا نقاط جهان به صورت هوایی حمل نمائیم و حتی در ترخیص کالا نیز در کنار شما باشیم و در کوتاه ترین زمان ممنکن نسبت به ترخیص محمولات و حمل به انبار شما اقدامات لازم را انجام دهیم.