با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

اولین تصویر سه بعدی واقعی از کرونا

اولین تصویر سه بعدی واقعی از کرونا

اولین تصویر سه بعدی واقعی از کرونا

اولین تصویر سه بعدی واقعی از کرونا

دانشمندان اخیرا به روزترین تصویر از ویروس کرونا که تاکنون ساخته شده را منتشر کرده اند که در آن، هم ساختار خارجی و هم ساختار داخلی ویروس را نقشه برداری کرده اند.

 

منبع: آخرین خبر

6 / بهمن / 1399