با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود

واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با اقدامات انجام گرفته، در کنار پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در هفته های آینده با خرید واکسن از شرکت های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، روحانی با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت های انجام گرفته در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت بهداشت که مسئول دقت های لازم کارشناسی است، به گونه ای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع تر به سرانجام برسد.

پیرو جلسه دیروز وزیر بهداشت نیز به شبکه خبر اعلام کرد که گروه های پر خطر اولین دریافت کنندگان واکسن کرونا هستند. سعید نمکی درباره اقدامات انجام شده جهت تامین واکسن کرونا گفت: تلاش می کنیم مطمئن ترین واکسن را از مطمئن ترین مسیر تهیه کنیم. در همین راستا تیمی را از مدت ها پیش مامور کردیم تا اولویت های عالمانه تزریق واکسن در گروه های آسیب پذیر را مهیا کنند. این کار صورت گرفت و اکنون می دانیم که باید واکسیناسیون را از چه کسی و چه سنی و چه گروهی شروع کنیم.
زمانی که واکسن به کشور برسد حتما به استحضار مردم خواهیم رساند و از گروه های پر خطر به عنوان اولین دریافت کنندگان واکسن دعوت خواهیم کرد. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره اقدامات وزارت بهداشت در مقابل اظهارات ضد واکسن در شرایط بحران کرونا و احتمال تشویش اذهان عمومی، گفت: این افراد می توانند این واکسن خاص را نزنند و این واکسن خاص اجباری نیست. واکسنی مثل کرونا را باید در دسته بندی واکسن هایی مثل آنفولانزا نگاه کنیم که افراد پر خطر تزریق می کنند و اجباری هم نیست. اما واکسیناسیون روتین کشور مثل واکسن فلج اطفال، ب ث ژ و... داستانشان متفاوت است.

منبع: روزنامه ایران

                                                                            بازگشت به اخبار

15 / دی / 1399