با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

بازگشت 40 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

بازگشت 40 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

بازگشت 40 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

بازگشت 40 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی از 22 فروردین 97 تا پایان مرداد ماه سال جاری، 64 میلیارد یورو بوده که با احتساب مهلت چهارماهه برای رفع تعهدات ارزی میزان تعهدات ارزی تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 58 میلیارد یورو بود. از این مقدار، بیش از 68 درصد، معادل 40 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

احسان قمری در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی از 22 فروردین 97 تا پایان مرداد ماه سال جاری، 64 میلیارد یورو بوده که با احتساب مهلت چهارماه برای رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از 58 میلیارد یورو بود. از این مقدار، بیش از 68 درصد، معادل 40 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. از این میزان رفع تعهد انجام شده، 37 میلیارد یورو مربوط به واحدهای تولیدی و 3 میلیارد یورو مربوط به واحدهای غیر تولیدی بوده است. وی افزود: لازم است کارگروه پایش رفتار تجاری مستقر در دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص تعلیق کارت های بازرگانی پاسخ گو باشند، ولی براساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری 2 هزار و 146 کارت بازرگانی مربوط به واحدهای غیر تولیدی که کمتر از 30 درصدتعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند تعلیق شده است. قمری تصریح کرد: براساس اقدامات انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با همکاری جامعه صادرکنندگان تاکنون بیش از 700 کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با هدف حمایت از تولید و اشتغال و با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص درون زایی و برون گرایی اقتصاد و همچنین نام گذاری سال جاری به نام سال جهش تولید، کارت بازرگانی هیچ واحد تولیدی تعلیق نشده و با تمهیدات در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همکاری سایر بخش ها روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سرعت بیشتری به خود گرفته است. قمری در مورد کارت های بازرگانی تولیدی و غیر تولیدی اظهار کرد: کل کارت های بازرگانی که نسبت به صادرات اقدام کرده اند 11 هزار و 8 کارت بوده که از این تعداد، 7 هزار و 66 واحد تولیدی و بقیه واحدهای غیر تولیدی بوده اند. وی همچنین افزود: با ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه، روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف تامین ارز مورد نیاز تولید بهبود یافته که این مساله ناشی از همکاری کلیه بخش های دولتی و خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اعلام صادرکنندگان در خصوص مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی از جمله معوقات سال 97، فروش ریالی به عراق و افغانستان، روش های ایفای تعهدات ارزی، صادرات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ... در کمیته اقدام ارزی مطرح و در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

                                                              بازگشت به اخبار

4 / بهمن / 1399