با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

گزارش آکسفام: ثروت 26 نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان است

گزارش آکسفام: ثروت 26 نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان است

گزارش آکسفام: ثروت 26 نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان استگزارش آکسفام: ثروت 26 نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان است


آخرین گزارش آکسفام حاکی از آن است که فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا در سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته به طوری که ثروت تنها 26 نفر از متمول ترین افراد جهان با دارایی حدود 3.8 میلیارد انسان برابر است.


در گردهم‌آیی سالانه مجمع اقتصاد جهانی که سال گذشته در داوس برگزار شد، موسسه آکسفام اعلام کرد که در این سال ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیر تر شده اند.

آکسفام یک سازمان بین المللی تحقیق و امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی در جهان است. این موسسه غیرانتفاعی در سال 1942 در دانشگاه آکسفورددر قالب یک کمیته امدادرسانی برای مبارزه با قحطی از سوی فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد بنیان نهاده شد.

این موسسه در گزارش امسال خود آورده است که ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته 900 میلیارد رشد داشته است و به عبارت دیگر روزانه 2.5 میلیارد دلار در روز به ثروت آنها اضافه شده است.

از سوی دیگر فقر در کشورهای آفریقایی رشد قابل توجهی داشته و به بدترین وضعیت خود در سالهای اخیر رسیده است. همچنین در این گزارش آمده است که بیش از سه میلیارد انسان در جهان روزانه کمتر از 5.5 دلار درآمد دارند و در فقر به سر می برند.

همچنین تفاوت محسوسی میان دستمزد زنان و مردان وجود داشته و مردان شاغل 50 درصد بیشتر از زنان شاغل کسب درآمد کردند.

آکسفام در نهایت نتیجه گرفته است که اگر این افراد تنها یک درصد بیشتر مالیات پرداخت کنند بیش از 262 میلیون کودک بازمانده از تحصیل می توانند به مدرسه باز گردند و 3.3 میلیون نفر از محرومان از مرگ زودهنگام نجات می یابند.

به عنوان مثال ثروت جف بزوس، ثروتمندترین مرد جهان و مدیر شرکت آمازون در سال گذشته به 112 میلیارد دلار رسیده است و ارزش تنها یک درصد از کل ثروت وی معادل بودجه کشور اتیوپی با 105 میلیون نفر است.متیو اسپنسر، مدیر کارزار سیاستگذاری آکسفام در این باره گفت: «کاهش تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کنند یکی از دستاوردهای ما در سه دهه اخیر بوده است اما افزایش نابرابری ها به این پیشرفت آسیب زده است.»

وی در ادامه افزود: «نابرابری سبب می شود مادران و نوزادان بسیاری در اثر فقر و بیماری جان ببازند، کودکان بسیاری از تحصیل باز بمانند و افراد زیادی به دلیل کمبود امکانات بهداشتی دچار مرگ زودرس شوند.»

آکسفام دولت ها را به دلیل ناتوانی در کاهش اختلاف طبقاتی از راه سیاستگذاری های موثر در زمینه نظارت بر ثروت و سیستم های مالیاتیو ضعف در ارائه خدمات عمومی برای شهروندان مقصر می داند. از دید این موسسه کاهش اختلاف طبقاتی نیازمند یک عزم جهانی است که با کمک دولت ها و موسسات خصوصی امکان پذیر است.
 

7 بهمن 1397